Всесвіт не просто розширюється – його розширення прискорюється під дією фактора, що носить назву темної енергії. Цей термін є поетичною аналогією терміна «темна матерія», що позначає таємничу субстанцію, на яку припадає основна частина речовини Всесвіту і яка є в істинному розумінні темною, оскільки не випромінює і не перевипромінює світло. В даний час для пояснення феномена темної матерії використовуються дві основні версії. Згідно з першою версією, висунутою ще Ейнштейном, сама гравітація викликає відштовхування між двома об’єктами, за умови якщо вони знаходяться на досить великій відстані (він додав цю «космологічну константу» в свої рівняння). Друга версія припускає (грунтуючись на сучасному розумінні фізики елементарних частинок), що вакуум має властивості, які дають космосу енергію для розширення.

Протягом декількох десятиліть космологи успішно використовували релятивістське рівняння з членами, що відповідають за темну матерію і темну енергію, для пояснення спостережень реліктового випромінювання, розподілу галактик в космологічному масштабі та інших великомасштабних структур Всесвіту. Однак зі збільшенням точності спостережень стали з’являтися очевидні нестиковки. Однією з таких розбіжностей є вік Всесвіту: існує різниця майже в 10% між даними, отриманими за допомогою супутника Planck і за допомогою експериментів Baryon Acoustic Oscillation. Супутник Planck вимірює реліктове випромінювання в ближньому ІЧ і субміліметровому діапазонах, а експерименти Baryon Acoustic Oscillation фіксують розподіл галактик у Всесвіті.

Астроном з Гарвард-Смітсонівського астрофізичного центру, США, Даніель Ейзенштейн (Daniel Eisenstein) є членом великого консорціуму вчених, яке створило нову точку зору на проблему темної енергії, яка може пояснити описані вище розбіжності. Відповідно до думки представників цієї наукової організації, що базується на статистичних розрахунках, невеликі зміни величини члена рівняння, що відповідає за темну енергію, в ході розширення Всесвіту можуть пояснити спостережувані розбіжності. Прямий доказ цієї гіпотези може бути отриманий за допомогою експерименту Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Survey, який буде побудований приблизно до середини 2020-х рр., вказують учасники проекту.

Нагадаємо також, що розширення Всесвіту може бути пояснено без темної енергії, вважають вчені.

Написати коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

*