Дослідники відкрили, що спалахи блискавки супроводжуються фотоядерними реакціями, в результаті яких формуються частинки антиматерії. У новій науковій роботі дослідниками з Японії описано взаємодію гамма-випромінювання, що випускається при спалаху блискавки, з повітрям, в результаті якого формуються радіоізотопи і навіть позитрони, що являють собою «антиматеріальні» еквіваленти електронів.

«Ми вже знали, що в грозових хмарах і при спалахах блискавки формуються гамма-промені. До завдань нашого нового дослідження входило вивчення взаємодії цього випромінювання з газами атмосфери», – пояснив Теруакі Еното (Teruaki Enoto) з Кіотського університету, який очолює цей проект.

Близкавка
Команда виміряла рівень гамма-випромінювання, що виникає після спалаху блискавки, за допомогою решітки спеціально побудованих невеликих детекторів гамма-випромінювання, розміщених уздовж західного узбережжя Японії. У лютому 2017 року чотири з цих детекторів зареєстрували великий спалах гамма-випромінювання відразу після удару блискавки на відстані близько декількох сотень метрів.

Нагадаємо, що невідома матерія названа джерелом антиречовини на Землі.

Проаналізувавши результати, команда Еното виявила три різних типи гамма-випромінювання.

Спалах першого типу тривав одну мілісекунду, і його дослідники пов’язали безпосередньо з ударом блискавки.

Випромінювання другого типу, що випускаються протягом декількох десятків мілісекунд, представляли собою післясвітіння, яке викликається рекомбінацією з ядрами атомів азоту і нейтронів, вибитих первинним гамма-випромінюванням.

Випромінювання третього типу тривало протягом приблизно однієї хвилини. Його походження дослідники пов’язали з процесом, що включає формування антиматерії. Цей механізм передбачає розпад збіднених нейтронами ядер атомів азоту з формуванням позитронів, з’єднання яких з електронами призводить до анігіляції і випускання гамма-випромінювання.

Написати коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

*